Keress meg minket a Google+-on

Alapítvány

Tanulóink Jövőjéért Alapítvány

Adószám: 19676322-1- 42

Kérjük adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

Digitális Témahét

Pályázatok

Focipálya bérlés

Felhívjuk minden kedves látogatónk figyelmét, hogy iskolánkban lehetőség nyílt szabadtéri, műfüves focipálya bérlésére.

Pályabérlés a titkárságon, a  260-6558 telefonszámon.

Beiskolázás

     

 "Olyan embereket kell az iskoláknak kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az életben, és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és a tanítót a legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap." 

Szentgyörgyi Albert

Kedves Szülők!

Az beiskolázás kérdése minden szülőt nehéz feladat elé állít, hiszen minden szülőnek fontos, hogy gyermekét jó helyen, biztonságban, ideális környezetben tudja. Fel kell kutatni azt az iskolát, ahol gyermeke, tehetségéhez és képességeihez mérten a leginkább ki tud bontakozni, és meg kell találni azt a tanító nénit, akinél a gyermeke a legjobb kezekben lesz. Ezt a döntést természetesen mindenki a legkörültekintőbben és a legfelelősségteljesebben kívánja meghozni. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek!

Iskolánk pedagógiai célkitűzése, hogy olyan iskola legyünk, ahol megfelelő egészséges, kulturált környezetben, nyugodt, biztonságos légkörben, szeretetteljes nevelésben részesülnek tanulóink.

Indítandó első osztályainkban az alábbi képzéseket kínáljuk: ének-zene, humán műveltségi képzés,  matematika, logikai képességfejlesztés, matematika, testnevelés. Minden osztályunkban gyermekközpontú, játékos és kipróbált olvasás- és írástanítási módszerekkel, kooperatív munkaformák alkalmazásával a tanulók egyéni tempójához és képességeihez igazodva biztos olvasási,  írási és számolási készségeket alakítunk ki.

Több, mint 50 éve működik emelt szintű ének-zene oktatásunk, melynek szerves része a népi gyermekjátékok, a néptánc oktatása is, hiszen ezek fontos szerepet töltenek be a gyerekek értelmi- és jellemnevelésében. Iskolánkban két nagy múlttal rendelkező  kórus  is működik, alsó tagozaton a Kicsinyek Kórusa, felsőben pedig a Harmónia Gyermekkar. A hagyományos iskolai és kerületi rendezvények mellett Az orszák különböző pontjain és külföldön is sikeresen mutatkoztak már be.

Normál tantervű osztályunkban,  egész napos oktatás folyik. A humán és a természettudományi műveltségi területek személyre szabott fejlesztése zajlik. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére.

Az egészséges életmódra nevelés, és a testnevelés kiemelt fontosságú terület iskolánk pedagógiai programjában. Iskolánk tornateremmel, tornacsarnokkal, két tornaudvarral, valamint műfüves focipályával is rendelkezik. Tanulóink a Diákolimpia minden sportágában eredményesen versenyeznek. A  testnevelés profilú osztályainkba beiratkozó gyerekek magasabb szintű és sokoldalúbb képzést kapnak a tanórák keretein belül. Adott a lehetőség a különböző sportágak  megismertetéséhez, valamint az azokhoz szükséges készségek és képességek fejlesztéséhez. Az iskola DSE  (Szent László Diák Sportegyesület) sportcsoportjainak délutáni foglalkozásaival kiegészítve biztosítjuk a gyerekek  magas színvonalú  és sokrétű képzését.

A gyerekek a negyedik osztálytól heti 3 , hatodik osztálytól heti 3,5 órában angol, illetve német nyelvet tanulhatnak. Képzett nyelvtanáraink  nyelvi táborainkat évról-évre német illetve angol nyelvterületen szervezik .

Informatikából a felső tagozaton a felhasználói tudás megszerzését kínáljuk minden jelentkező diákunknak. Segítségünkkel az ECDL jogosítványt a kerületben velünk együttműködő vizsgaközpontban szerezhetik meg.

Intézményünkben figyelembe vesszük a szülők munkarendjét, ezért alsó és felső tagozaton napközis csoportokat és tanulószobát szervezünk, valamint reggeli és délutáni ügyeletet biztosítunk.

Számos sportcsoportban, tehetséggondozó foglalkozáson és szakkörökön van lehetősége tanulóinknak képességeik továbbfejlesztésére és tudásuk elmélyítésére.

Szabadidős programok szervezésével tesszük színesebbé tanulóink iskolai életét. Nyáron különböző táborokat szervezünk.

Építünk a diákok önszerveződésére, kezdeményezéseiket támogatjuk.

Szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket Iskolakóstoló programunkon, 2017. január 11-től, öt egymást követő szerdán 1630 és 1730 között játékos, iskolai előkészítő foglalkozásaikon. Az 5. alkalmon, 2017. február 8-án játékos, ovis sportvetélkedőt rendezünk az érdeklődőknek.

Nyílt napokat 2017. február 14-én (kedd) és 15-én (szerda) 8 órától 11 óráig tartunk, ahol bepillantást nyerhetnek az érdeklődők az iskolában folyó szakmai munkába.

Képességfelmérés 2017. február 17-én (péntek) 14-17-ig, 18-án (szombat) 8-12-ig lesz az emelt szintű ének-zene oktatást igényklőknek.

Érdeklődni lehet munkanapokon Csornai Judit igazgatóhelyettesnél: 260-6558/103, valamint a titkárságon: 260-6597/108 telefonszámokon.

                                                                                              

Menyhárt Sándor  igazgató